تیم خود را عمیق‌تر بشناسید.

راهکاری هوشمند برای سنجش فرهنگ سازمانی

به کمک این سامانه داده‌های دقیقی از فرهنگ سازمانی‌ بدست می‌آورید. همچنین بینش عمیق تری نسبت به شاخص های مرتبط با فرهنگ سازمانی موجود در شرکت خود در اختیار داشته باشید تا به وسیله آن بتوانید برنامه ریزی کنید و عملکرد شرکت را بهتر کنید.

راهکار سنجش فرهنگ سازمانی چگونه کارمی‌کند؟

جمع آوری داده

فرم هایی به صورت puls survey برای افراد ارسال می‌شود و داده‌های مرتبط با فرهنگ سازمانی موجود از سطح سازمان جمع آوری می‌شوند.

تحلیل داده

در کنار داده‌های جمع‌آوری شده، می‌توان مصاحبه‌هایی عمیق انجام داد تا ابعاد فرهنگی شرکت از زوایای مختلف بررسی شود.

ارائه گزارش تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی

پس از تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده خروجی‌ها به‌صورت داشبوردهای تعاملی در اختیار افراد است تا بتوانند رویکردهای فرهنگی موجود در تیم ها و واحدهای مختلف را مشاهده نمایند.

۶۴ % کارکنان شرکت‌های مختلف احساس می‌کنند فرهنگ سازمانی موجود در شرکت آنها از قدرت لازم برای پیش‌برد کارها برخوردار نیست.

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.