تیم خود را عمیق‌تر بشناسید.

راهکاری هوشمند برای سنجش تعلق سازمانی

به کمک این سامانه تعامل همکاران با سازمان را افزایش دهید تا به کمک آن فرصت‌هایی که برای توسعه تیم وجود دارند را کشف کنید. با این کار در وقت، هزینه و انرژی صرفه‌جویی خواهید کرد.

راهکار سنجش تعلق سازمانی چگونه کارمی‌کند؟

تیم‌های کاری

ابتدا تیم‌های کاری با پاسخ دادن به سوالات (پالس‌سروی) به صورت ناشناس بازخود خود را به مدیران ارائه می‌دهند.

مدیران

در کنار داده‌های جمع آوری شده، می توان مصاحبه‌هایی عمیق انجام داد تا ابعاد فرهنگی شرکت از زوایای مختلف بررسی شود.

با همدیگر

درنهایت مدیران و هم‌کاران به عنوان یک تیم با هم‌دیگر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند تا تیم کاری خود را رشد دهند.

پالس‌سروی

محیطی امن در اختیار همکارانتان قرار می‌دهیم تا بتوانند به صورت ناشناس، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت مرتب به شما فیدبک دهند.

سنجش ۱۰ پارامتر اصلی

فیدبکی که همکاران در سامانه ثبت می کنند به ۱۰ پارامتر کلیدی سنجش تعلق سازمانی تقسیم‌بندی می‌شود. پارامتر‌های هر فرد می‌تواند به مرور زمان بهبود پیدا کند.

ثبت باز خورد به صورت ناشناس

بازخودر‌های خود را با خیال راحت و به صورت ناشناس به مدیران ارائه کنید. این باز خورد‌ها می‌توانند در قالب پیام نیز باشند.

پرسشنامه‌های شخصی سازی شده

برای دریافت بازخورد مناسب پرسش‌نامه اختصاصی خود را طراحی کنید و آنها را در دسترس همکاران قرار دهید. هم‌چنین می‌توانید از پرسش‌نامه‌های آماده ما نیز استفاده کنید.

دریافت گزارش‌های مقطعی

گزارش‌های مختلف را در قالب نمودار و اعداد و به صورت مقطعی بررسی کنید تا به کمک انها بتوانید بهتر تصمیم‌گیری کنید. این گزارش‌ها طوری طراحی شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین دید را به شما بدهد.

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.