تهران – بلوار آفریقا – کوچه سپر – ساختمان تدبیر – طبقه 4

تلفن تماس: 09195606985

ایمیل: hi@7sangteam.ir

ارتباط با پانالیتیکس

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.