مدیریت داده‌محور سرمایه‌های انسانی

هفت‌سنگ، ارائه دهنده راهکار‌های نرم‌افزاری مبتنی بر هوش مصنوعی و علوم شناختی در حوزه مدیریت منابع انسانی

دستیاری هوشمند برای بهینه کردن تصمیمات مربوط به زندگی کاری همکاران

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.

افزایش بهره‌وری سازمان به کمک داده​

راهکار‌های نرم‌افزاری هفت‌سنگ داده‌های خام را از سطوح مختلف سازمان جمع‌آوری می کند. سپس آنها را تحلیل کرده و بهترین راهکار را در قالب داشبرد مدیریتی به افراد تصمیم گیرنده در سازمان ارائه می‌کند.

در یک جمله

افزایش سلامت سازمانی و بهره‌وری کارکنان با رویکرد داده محور و مبتنی بر هوش مصنوعی و علوم شناختی​ دستاورد هفت‌سنگ برای شرکت‌ها است.

راهکار‌های نرم‌افزاری

سنجش تعلق سازمانی

وضعیت شاخص‌های تاثیرگذار بر تعلق سازمانی افراد را زیر نظر بگیرید و دلایل ماندن یا ترک افراد در سازمان را شناسایی کنید.

سنجش سبک رهبری

دستیابی به شناختی عمیق از خود و سبک‌ رهبریتان و نمایانگر سبک شما در تصمیم‌گیری، ارتباطات، کنترل و سازماندهی کار‌ها، حل مسئله، تفویض اختیار و ...

درخواست نسخه دمو

هفت‌سنگ توسعه دهنده نرم‌افزار‌های تخصصی در حوزه منابع انسانی به منظور ایجاد آگاهی و شناخت عمیق شرکت‌ها، مدیران و تصیم‌گیران از سرمایه انسانی خود و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده در مورد زندگی کاری آنها است.