ارزیابی شایستگی های متخصص منابع انسانی

با رویکرد 360 درجه می توانید شایستگی های خود را طبق مدل SHRM ارزیابی کنید.

همچنین می توانید سطح مهارت ادراک شده در هر شایستگی توسط مدیر شما و همچنین افرادی که با آنها همکار هستید یا تحت سرپرستی شما مشغول به فعالیت حرفه ای خود هستند، ارزیابی کنید.

برنامه توسعه فردی

کوچینگ و منتورینگ

ارزیابی 360 درجه

مقایسه با بنچ مارک داخلی

مدل شایستگی متخصصین منابع انسانی SHRM از منظر داده​

نظر 32314 متخصص

برای توسعه مدل SHRM

33 کشور جهان

متخصصان منابع انسانی از 33 کشور جهان در این ارزیابی شرکت کرده اند

بیش از 300 هزار نفر

دارنده گواهی SHRM

111 گروه خبرگی

جشنواره تخفیف 50 درصدی هفت سنگ

تا پایان اردیبهشت ماه میتوانید با استفاده از تخفیف 50 درصدی هفت سنگ، از ارزیابی شایستگی های متخصصان منابع انسانی  استفاده کنید.

0 روز 00 ساعت 00 دقیقه 00 ثانیه
سنجش شایستگی های رفتاری
جشنواره
600.000 تومان 50% تخفیف
ارزیابی 360 درجه شایستگی های رفتاری
انتخاب حداکثر 10 ارزیابی کننده
دریافت گزارش تفصیلی
مقایسه با بنچ مارک داخلی و خارجی
-
-
-
سنجش شایستگی های تخصصی
جشنواره
1.500.000 تومان 50% تخفیف
ارزیابی 360 درجه شایستگی های رفتاری و تخصصی
انتخاب حداکثر 15 ارزیابی کننده
دریافت گزارش تفصیلی + راهکارهای بهبود
مقایسه با بنچمارک داخلی و خارجی
تحلیل گزارش دریافتی با یک متخصص منابع انسانی
-
-
پکیج کامل SHRM
جشنواره
2.900.000 تومان 50% تخفیف
ارزیابی 360 درجه شایستگی های رفتاری و تخصصی
انتخاب حداکثر 20 ارزیابی کننده
دریافت گزارش تفصیلی + راهکارهای بهبود
مقایسه با بنچمارک داخلی و خارجی
تحلیل گزارش دریافتی با یک متخصص منابع انسانی
تدوین برنامه توسعه فردی IDP
جلسه کوچینگ یک ساعته

مدل شایستگی متخصصان منابع انسانی

این مدل برای کمک به متخصصان منابع انسانی در موفقیت در نقش‌های فعلی خود و ایجاد نقشه راه برای پیشرفت شغلی طراحی شده‌ است.

این مدل صرف نظر از صنعت، جغرافیا، فرهنگ ها یا عوامل دیگر؛ فراتر از سطح شغلی، 9 شایستگی را در مدل شایستگی SHRM گنجانده است، که منعکس کننده حیاتی ترین شایستگی ها برای تمایز بین متخصصان منابع انسانی با عملکرد بالا و پایین است.

SHRM این مدل را توسعه داد تا به متخصصان منابع انسانی و سایرین درک روشنی از آنچه باعث موفقیت یک متخصص منابع انسانی می‌شود یا جایی که او نیاز به توسعه دارد را ارائه دهد.

مسیر شغلی متخصصان منابع انسانی

سطح اولیه
سطح اولیه

سطح اولیه

•یک متخصص منابع انسانی «سطح اولیه» به روش زیر مشخص می شود:

1. بدون تجربه یا تجربه اندک

2. ایفای نقش به عنوان پشتیبان دریکی از فرآیندهای منابع انسانی

3. مدیریت (احتمالی) پروژه های کوچک

4. ارتباط با سایر فانکشن ها در حد تعامل و تبادل داده ها (بدون دخالت در تحلیل)

سطح متوسط
سطح متوسط

سطح متوسط

• یک متخصص منابع انسانی "سطح متوسط" به روش زیر مشخص می شود:

1. تجربه متوسط

2. راهبری و یا پشتیبانی کامل از یک یا دو فرآیند منابع انسانی

3. مدیریت و راهبری پروژه های کوچک و متوسط

4. مشارکت در برنامه ریزی های منابع انسانی و ایفتی نقش در استقرار آنها

سطح ارشد
سطح ارشد

سطح ارشد

• یک متخصص منابع انسانی "سطح ارشد" به روش زیر مشخص می شود:

1. تجربه قابل توجه (کافی)

2. به عنوان یک مدیر منابع انسانی و/یا مدیر فانکشن های عملیاتی سطح بالا و/یا به عنوان مشاور منابع انسانی با تجربه ایفای نقش می کند

3. نظارت بر برنامه ها یا پروژه های بزرگ یا متعدد 4. تبدیل استراتژی های منابع انسانی به برنامه ها و پروژه های عملیاتی

سطح اجرایی
سطح اجرایی

سطح اجرایی

• یک متخصص منابع انسانی "سطح اجرایی" به شکل زیر مشخص می شود:

1. بیش از 15 سال سابقه کار در مسیر شغلی

HR 2. تجربه ایفای نقش به عنوان مدیر ارشد منابع انسانی در شرکتهای مختلف

3. ایفای نقش به عنوان مدیر ارشد (VP/CHRO) در سازمان های بزرگ

4. تدوین استراتژی های منابع انسانی و حضور موثر در برنامه ریزی های استراتژی های کسب و کار

فرایند بعد از ارزیابی:

برنامه توسعه فردی:

منتورینگ و کوچینگ:

آموزش و توسعه:

پروژه های بهبود:

دانلود کاتالوگ محصول

برای دریافت رایگان نمونه گزارش ارزیابی شایستگی های متخصصان منابع انسانی طبق مدل SHRM، مشخصات خود را وارد کنید

چه کسانی شما را ارزیابی می کنند؟

با استفاده از آزمون سنجش صلاحیت های SHRM، شایستگی های خود را با رویکرد 360درجه ارزیابی کنید و همچنین می تونید سطح مهارت ادراک شده خود توسط افراد زیر را بسنجید:

دریافت مشاوره رایگان ثبت نام

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر و پاسخ به سوالات خود، فرم درخواست مشاوره را تکمیل نمایید.

کارشناسان هفت سنگ در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.