سنجش تعلق سازمانی

 • کشف عوامل موثر بر تعلق سازمانی (دلبستگی شغلی) با سنجش نبضی (Pulse Survey)
 • کمک به شرکت‌ها برای شناسایی دلایل رفتن و ماندن همکاران
 • دسترسی مدیران به داشبورد تیم‌های تحت سرپرستی خود

بازخورد (ارزیابی) 360 درجه

 • تعیین شاخص‌های رفتاری، عملکردی و شایستگی برای مشاغل و افراد
 • استفاده از بانک شاخص‌ها و شایستگی‌های هفت سنگ و امکان بارگذاری
 • بارگذاری شاخص‌ها و شایستگی‌های اختصاصی هر شرکت در سیستم

سنجش سبک رهبری LPI

 • دریافت بازخورد 360 درجه در مورد روش‌های رهبری طبق مدل Leadership Challenge
 • ارائه گزارش بازخورد تفضیلی به هر یک از مدیران ارزیابی شده
 • همچنین ارائه گزارش سازمانی از شیوه‌های رهبری غالب در شرکت
سبک-رهبری

تجزیه و تحلیل داده های منابع انسانی

 • دریافت بازخورد 360 درجه در مورد روش‌های رهبری طبق مدل Leadership Challenge
 • ارائه گزارش بازخورد تفضیلی به هر یک از مدیران ارزیابی شده
 • همچنین ارائه گزارش سازمانی از شیوه‌های رهبری غالب در شرکت

فرم ثبت درخواست دمو

همین حالا درخواست دمو خود را ثبت کنید تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.