نمایش دادن همه 3 نتیجه

ارزیابی شایستگی های تخصصی

تومان1,500,000
ارزیابی شاییستگی های تخصصی SHRM

پکیج کاملSHRM

تومان2,900,000
پکیج کامل ارزیابی شایستگیهای متخصصان منابع انسانی طبق مدل SHRM به همراه خدمات پسا سنجش