تعلق سازمانی

نقش مدیریت در میزان تعلق سازمانی کارکنان

کارمندان بدون تعلق سازمانی، سالانه 450-550 میلیارد دلار  برای سازمان های آمریکایی هزینه دارند.این رقم، برای شرکت هایی که می خواهند به رقابت در بازار ادامه دهند رقم کمی نیست.

با این حال علی رغم تلاش این شرکت ها در تمام شاخه ها، میزان تعلق سازمانی کارمندان امریکایی در سال 2018 تنها به عدد 34% رسید.

این آمار باعث طرح این سوال می شود که: وقتی مزایای بهتر، دستمزد بالاتر، ناهار رایگان، میزهای پینگ پنگ و تایم استراحت و… کافی نیست، چه چیزی محرک ایجاد تعلق سازمانی برای یک کارمند است؟

ادامه مطلب