۶ اشتباه رایج رهبران که بهتر است مرتکب آن‌ها نشوید

6 اشتباه رایج رهبران

در مقاله زیر با 6 اشتباه رایج رهبران که باعث تضعیف رهبری آن‌ها می‌شود آشنا شوید تا بتوانید به رهبران موثرتر و موفق‌تری تبدیل شوید. 

همه انسان‌ها قطعا در طول زندگی خود دچار اشتباه می‌شوند و رهبران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اما تفاوت بین یک رهبر عالی و یک رهبر ناکارآمد، خودآگاهی یا توانایی شناسایی نقاط قوت و ضعف و یادگیری از آن‌ها است. رهبرانی که خودآگاهی دارند، از تکرار اشتباهات خود جلوگیری می‌کنند و به رهبران موثرتری تبدیل می‌شوند. 

در دنیای امروز به راحتی می‌توانید از اشتباهات خود چشم‌پوشی کنید؛ اما بهتر است به سادگی از کنار اشتباهات خود رد نشوید و از آن‌ها درس بگیرید. حتی می‌توانید از اشتباهات دیگر